OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
Dz.U. 2020, poz. 1314 (załącznik 10)

Dostępność: W magazynie

8,99 zł  (11,06 zł brutto)

* wymagane pola

8,99 zł  (11,06 zł brutto)

Zakup w pakiecie:

Szczegóły

Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wzór

stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Wzór zawiadomienia o zajęciu udziału w sp. z o.o. dostępny do pobrania w aktywnym formacie PDF

Data wejścia w życie: 30 lipiec 2020 r.
Podstawa prawna: Dz.U. 2020, poz. 1314

POUCZENIE DLA SPÓŁKI 

• Zajęcie udziału oraz wierzytelności z tego prawa jest dokonane z chwilą doręczenia spółce niniejszego zawiadomienia.

• Spółka nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli spółka przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego przekazywaną kwotą (art. 70 § 1 i 2 ustawy).

• Przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, spółka podaje informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia tych środków (art. 70 § 2a ustawy). Szczegółowy zakres tych informacji oraz sposób ich przekazywania określają przepisy wydane na podstawie art. 70 § 2b ustawy.

• Jeżeli spółka bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności albo części wierzytelności organowi egzekucyjnemu, zajęta wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od spółki w trybie egzekucji administracyjnej (art. 71b ustawy).

• Spółka, która nie wykonała lub nienależycie wykonała ciążące na niej obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia udziału w spółce, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 168c § 1 ustawy).

• Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych z egzekucją z udziału w spółce może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 3800 zł. Kara ta może być powtarzana (art. 168e § 1 i 2 ustawy).

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj