OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Zamówienia Publiczne

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 74

 1. 1
 2. 2
 1. ZP-SR

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach
  Formularz obowiązuje od dnia 30 grudnia 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 2038
  Formularz nie wykonuje obliczeń

 2. Ogłoszenie o zmianie umowy

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 8)

 3. Ogłoszenie o zamówieniu

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 1)

 4. Druk ZP - 2/NO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem
 5. Druk ZP-1/ZODSZ

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, objętego dynamicznym systemem zakupów
 6. Ogłoszenie o konkursie

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 5)

 7. Druk ZP-19

  Oferty/oferty wstępne odrzucone
 8. Druk ZP - 2/PN,NBO,ZOC

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zapytania o cenę
 9. Druk ZP - 1/NBO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia
 10. Druk ZP - 1/WR

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
 11. Druk ZP-1

  Dz.U. 2010 nr 223 poz. 1458 (10)

 12. Wyrok / Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej

  Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 (załącznik 2 i 3)

 13. Protokół posiedzenia / rozprawy Krajowej Izby Odwoławczej

  Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 (załącznik 1)

 14. Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej

  Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 (załącznik 4, 5, 6)

 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 4)

 16. ZP-404

  Ogłoszenie o konkursie
 17. Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 2)

 18. Druk ZP-LE

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 8)

 19. Druk ZP-ZOC

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 7)

 20. Druk ZP-WR

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 6)

 21. Druk ZP-NBO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 5)

 22. Druk ZP-DK

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 4)

 23. Druk ZP-NO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 3)

 24. Druk ZP-PO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 2)

 25. Druk ZP-PN

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1128 (załącznik 1)

 26. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 3)

 27. Ogłoszenie o koncesji na usługi

  Dz.U. 2009 Nr 39, poz. 311

 28. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 7)

 29. Ogłoszenie o wynikach konkursu

  Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 6)

 30. ZP-24

  Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej

 31. ZP-402

  Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

 32. Druk ZP-12

  Zbiorcze zestawienie ofert/ ofert wstępnych/ wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 33. ZP-305

  Ogłoszenie o wynikach konkursu

 34. ZP-300

  Ogłoszenie o zamówieniu

 35. Druk ZP-20

  Karta indywidualnej oceny oferty

 36. Druk ZP-1/NO

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem

 37. Druk ZP-15

  Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty

 38. Druk ZP-18

  Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

 39. Druk ZP-17

  Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej

 40. Druk ZP-16

  Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 74

 1. 1
 2. 2
Zaloguj