OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
 • Kalkulator podatkowy Ryczałt ewidencjonowany 2023 r. Kalkulator podatkowy Ryczałt ewidencjonowany 2023 r.

Kalkulator podatkowy - Zaliczka miesięczna na podatek 2023 - Ryczałt ewidencjonowany

Krótki opis

Kalkulator dotyczy 2023 r. Stawki ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17% 

Dostępność: W magazynie

39,00 zł  (47,97 zł brutto)

* wymagane pola

39,00 zł  (47,97 zł brutto)

Szczegóły

Zaliczka miesięczna na podatek ryczałtowy - Kalkulator 

Skoroszyt Excela służy do obliczania zaliczek na podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych przez podatników wymienionych w art. 6 ust. 1 ust ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli mieszczących się w poniższych grupach:

 1. osoba fizyczna osiągająca przychód z działalności gospodarczej;
 2. spółka cywilna: osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub taka, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne;
 3. spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

W kalkulatorze ryczałtowym uzupełniamy następujące dane:

 1. Przychód w danym miesiącu, przypisany do danej stawki ryczałtu;
 2. Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne do odliczenia;
 3. Zadeklarowaną i zapłaconą w danym miesięcu składkę zdrowotną z jednego z trzech progów podatkowych.

Kalkulator wylicza automatycznie zaliczkę na podatek dochodowy w danym miesiącu, uwzględniając:

 • Przychody;
 • Kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Zadeklarowaną i zapłaconą przez podatnika składkę zdrowotną, odliczając 50% jej kwoty od przychodu.

W przypadku braku uzyskania przychodów w danym miesiącu, równocześnie przy wystąpieniu kosztów (np. składek społecznych i składki zdrowotnej) kalkulator obniży podstawę opodatkowania nieodliczonych kosztów w kolejnym, najbliższym miesiącu ich uzyskania.

Ryczałt to forma opodatkowania kierowana do samozatrudnionych. Wybierając opodatkowanie ryczałtem, przedsiębiorca pozbawia się możliwości odliczenia kosztów: ryczałt to podatek liczony od przychodu ewidencjonowanego, a nie dochodu (przychód - koszty). Przedsiębiorcy mogą skorzystać z rozliczeń w formie ryczałtu, jeśli spełniają poniższe warunki:

 • w roku poprzednim uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro (działalność musiała być prowadzona samodzielnie !)
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników nie przekroczyła wartości 2 000 000 euro.

"Polski Ład" nie zmienił grup podatników, która nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym (art. 8 ust. o zryczałtowanym podatku dochodowym pozostaje niezmienny). W przypadku ryczałtowców, chcących korzystać z rozliczeń kwartalnych limit wynosi 200 tys. euro.

STAWKI RYCZAŁTU WPROWADZONE W 2022 R. - Kalkulator podatkowy

 "Polski Ład" wprowadził od 1 stycznia 2022 r., dwie stawki ryczałtu. W 2023 r., nie wprowadzono zmian w tym zakresie.

 • 14% dla zawodów medycznych: lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, stomatologów jak również usług inżynierskich i architektonicznych (dotychczas 17%)

 • 12% dla informatyków, programistów oraz pozostałych zawodów z branży IT (dotychczas 15%).

SKŁADKA ZDROWOTNA NA RYCZAŁCIE 2023 R.

W przypadku wyboru formy opodatkowania jaką jest ryczałt ewidencjonowany, przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, odliczymy od podstawy opodatkowania 50% zapłaconej składki zdrowotnej. Przedsiębiorca zapłaci składkę zdrowotną w cyklach miesięcznych w zależności od osiągniętego przychodu. Dla ryczałtowców składka zdrowotna liczona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2022 r. wyniosła na koniec grudnia: 6 965,94 zł.

Ustawodawca wyznaczył trzy przedziały:

 • Przychód roczny: do 60 000 zł.; Miesięczna składka zdrowotna: 9% z 60% przeciętnego wynagrodzenia376,16 zł.
 • Przychód roczny: do 300 000 zł.Miesięczna składka zdrowotna: 9% ze 100% przeciętnego wynagrodzenia: 626,93 zł.
 • Przychód roczny: pow. 300 000 zł.; Miesięczna składka zdrowotna: 9% ze 180% przeciętnego wynagrodzenia: 1 128,48 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaleca dokonywanie comiesięcznych wpłat zaliczek na składkę zdrowotną w wymiarze odpowiadającym uzyskanym narastająco  przychodom.Np. dopóki wartość przychodów podatnika liczonych narastająco nie przekroczy kwoty 60 tys. zł, składka zdrowotna powinna być opłacana w najniższym wymiarze. Gdy poziom ten zostanie w trakcie roku przekroczony, podatnik powinien zacząć wpłacać składkę zdrowotną w wyższym wymiarze (9% * 100% przeciętnego wymagrodzenia). Jeśli w którymś z miesięcy kwota przychodów przekroczy 300 000 zł, podatnik powinien zacząć opłacać składkę w najwyższym wymiarze(9% * 180% przeciętnego wymagrodzenia). Realizując wpłaty wskazanym systemem, przy przekroczeniu pierwszego progu (60 tys.) lub drugiego (300 tys.) finalnie powstanie niedopłata, którą należy wyrównać do końca marca następnego roku podatkowego. Należy podkreślić, iż wówczas wyższa składka będzie się należała ZUS za wszystkie miesiące roku, nie wyłącznie za te, w których przychód narastająco przekroczył wartość 60 tys zł. lub 300 tys. zł.

DOPŁATA SKŁADKI ZDROWOTNEJ NA RYCZAŁCIE - JAK TO ZROBIĆ

Sytuacja może dotyczyć płatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli suma składek wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego jest niższa od składki rocznej ustalonej od rocznej podstawy. Dopłata rozliczana jest w dokumentach rozliczeniowych za luty danego roku:

 • ZUS DRA jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki wyłącznie za siebie,
 • ZUS RCA jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki za siebie i za innych ubezpieczonych

Termin na dopłatę składki - nie później niż do 20 marca danego roku.

JAK WYLICZYĆ SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ NA RYCZAŁCIE - POBIERZ KALKULATOR

Wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie zależy od rocznego przychodu podatnika, zatem sumaryczną wartość składki zdrowotnej będziemy w stanie ustalić dopiero na koniec roku, znając poziom swoich całorocznych przychodów.

Płacąc comiesięczną składkę zdrowotną, możemy robić to dwojako: 

 1. Zakładając iż w 2022 r. osiągnęliśmy przychód wys. do 60 tys. zł, i szacujemy iż przez cały 2023 r. osiągniemy podobne przychody, możemy płacić składkę comiesięczną wysokości 9% mnożąc 60% przeciętnego wynagrodzenia z IV kw. 2022 r. (zakładając iż przez cały 2022 r. prowadziliśmy dział. gosp.)
 2. Forma progresywna: dopóki nie przekroczymy 60 tys. zł narastająco, płacimy 9% razy 60% przeciętnego wynagrodzenia za IV kw. Gdy przekroczymy 300 tys zł, płacimy wyższą. W takim przypadku powstanie nam roczna niedopłata, którą będziemy musieli uwzględnić w rozliczeniu rocznym PIT-28. Nowelizacja przepisów podatkowych, która weszła w życie 1 lipca 2022 r., wydłużyła termin składania zeznania rocznego PIT-28 oraz PIT-28S do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA NA RYCZAŁT ?

Na bazie przepisów ustawy o podatku dochodowym każdy przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód. Zasadniczo, jeśli przychód z działalności wykazywany jest kazdego miesiąca roku podatkowego, ostatecznym terminem na podjęcie decyzji jest 20 luty danego roku.

POBIERZ KALKULATOR ZA 2022 R.

----------------
* Produkt dostępny przy zakupie pojedynczo, lub w ramach pakietów formularzy: ŚREDNI lub MAX.

 1. OKI review by MagdaC on 15.02.2017
  Jakość
  Cena

  Liczy OK.

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj