OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
 • ZALICZKA MIESIĘCZNA PODATEK LINIOWY 2022 ZALICZKA MIESIĘCZNA PODATEK LINIOWY 2022
 • KALKULATOR ZALICZKA KWARTALNA PODATEK LINIOWY 2022 KALKULATOR ZALICZKA KWARTALNA PODATEK LINIOWY 2022

Kalkulator podatkowy - Zaliczka miesięczna / kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%) "POLSKI ŁAD 2.0"

Krótki opis

Kalkulator uwzględnia zmiany od 01.07.2022 r. Stawka: 19%

Dostępność: W magazynie

0,00 zł  (0,00 zł brutto)

* wymagane pola

0,00 zł  (0,00 zł brutto)

Szczegóły

Kalkulator zaliczki miesięcznej i kwartalnej na podatek liniowy - stawka 19% "POLSKI ŁAD od 01.07.2022 r."

Kalkulator to bardzo intuicyjne w obsłudze narzędzie w formacie pliku MS Excel, które służy do obliczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy dla podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się na stawce liniowej (19%) w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Do arkusza Excela, wprowadzamy dane finansowe za poszczególne miesiące, a są to:

 • Przychód;
 • Koszty;
 • Składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu

Kalkulator automatycznie wyliczy zobowiązanie podatkowe: zaliczkę na podatek, jak również wysokość składki zdrowotnej do uiszczenia w danym miesiącu. Podatnicy podatku dochodowego opodatkowani na zasadach ogólnych rozliczających się za pomocą skali podatkowej, jak i podatku liniowego zobligowani są do wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy, a od początku 2022 r. również zależnej od dochodu składki zdrowotnej. Składkę zdrowotną za dany miesiąc zapłacimy do 20. dnia następnego miesiąca, np. składkę za czerwiec odprowadzamy do 20 lipca.

W przypadku wyboru rozliczeń kwartalnych podatnicy zobowiązani są do dokonania wpłaty zaliczki na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (np. zaliczka za I kwartał będzie musiała być opłacona do 20 kwietnia), za ostatni kwartał roku do 20 stycznia roku następnego. W przypadku rozliczeń kwartalnych, składkę zdrowotną opłacamy natomiast w cyklu miesięcznym.

Terminy płatności zaliczek kwartalnych na podatek przedstawiają się w sposób następujący:

 • I kwartał - płatność zaliczki do dnia 20 kwietnia;
 • II kwartał - płatność zaliczki do dnia 20 lipca;
 • III kwartał - płatność zaliczki do dnia 20 października;
 • IV kwartał - płatność zaliczki do dnia 20 stycznia roku następnego.

Prawo do wyboru kwartalnego rozliczania się z podatku dochodowego mają podmioty, które spełniają wymogi tzw. małych podatników. Warunkiem jest nie przekroczenie wartości przychodu ze sprzedaży, w poprzednim roku, wraz z kwotą należnego VAT 1.200.000 euro - w przeliczeniu na złotówki). Do grona małych podatników zaliczane są również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

PODATEK LINIOWY 19% a "POLSKI ŁAD" I SKŁADKA ZDROWOTNA - ZMIANY OD 1 LIPCA 2022 R.

Rok 2022 przynosi bardzo istotne zmiany w systemie podatkowym, wynikające przede wszystkim z faktu zwiększenia obciążeń podatkowych w postaci wprowadzenia nieodliczanej od podatku tzw. składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym, dociążeni zostali składką zdrowotną, płaconą w cyklach miesięcznych wysokości 4,9% od dochodu, jednakże nie mniej niż 9% pensji minimalnej (3 010 zł w 2022 r.). Przy dochodzie minimum ok. 5 500 zł, zapłacimy składkę zdrowotną w najniższym wymiarze 270,9 zł. Im wyższy dochód, tym wyższa kwota składki. Składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia.

Z dniem 1 lipca 2022 r., w ramach kolejnej zmiany systemu podatkowego, przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na zasadach podatku liniowego, mogą odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zapłaconą od początku roku składkę zdrowotną w limicie do 8 700 zł

Kalkulator przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc czerwiec, płatnej do dnia 20 lipca (wersja miesięczna), lub za drugi kwartał (wersja kwartalna) uwzględnia sumę zapłaconych przez podatnika składek zdrowotnych w pierwszej połowie 2022 r., obniżając podstawę opodatkowania za czerwiec i ewentualne kolejne miesiące, aż do wykorzystania limitu odliczeń, czyli kwoty 8 700 zł. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Finansów, kwota ta, z kazdym kolejnym rokiem ma podlegać podwyższeniu.

Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej to: dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy minus różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów (w rozumieniu przepisów o p.d.o.o.f). Różnicę tę pomniejszamy o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorcy rozliczający się metodą liniową nie korzystają z kwoty wolnej od podatku (od stycznia 2022 r. wynosi 30 tys. zł.).

W ramach zmian podatkowych wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2022 r., przedsiębiorcy na podatku liniowym, po zakończeniu roku podatkowego 2022, będą mieli możliwość rozliczenia swoich całorocznych dochodów na skali podatkowej, korzystając z obniżenia podatku dochodowego z 17% na 12%.

Składka zdrowotna opłacona w roku podatkowym przez podatników na skali podatkowej (podatek liniowy) jest wykazywana w zeznaniu PIT-36L

NADPŁATA SKŁADKI ZDROWOTNEJ W "POLSKIM ŁADZIE"

W szczególności przy sezonowej specyfice niektórych form działalności gospodarczej, może dojść do sytuacji w której składka zdrowotna w perspektywie rocznej może być przez podatnika nadpłacona. Taka sytuacja wystąpi gdy w pewnych miesiącach mamy wysoki dochód, w niektórych niski lub nawet stratę. Wówczas w perspektywie rocznej okaże się, że nadpłaciliśmy miesięcznymi zaliczkami składkę zdrowotnę, której to wartość finalnie uzależniona jest od rocznego dochodu. Jeśli taka sytuacja wystąpi, kalkulator pokaże nam kwotę składki do odzyskania. Niestety organ podatkowy sam z siebie nienależnych mu pieniędzy nie zwróci. Musimy wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaty w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS, najpóżniej do dnia 31 maja. Warunkiem otrzymania zwrotu nadpłaconej składki jest nieposiadanie zaległości na koncie płatnika.

ROK SKŁADKOWY - WYLICZANIE ZALICZEK NA PODATEK - KALKULATOR

Definicja „roku składkowego” zawarta została w znowelizowanym art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, natomiast dotyczy ona tylko osób, które prowadzą działalność gospodarczą, podlegających pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rok składkowy został wyznaczony od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Pociąga to za sobą konsekwencje w postaci wyliczania składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. wedle innych zasad niż dla pozostałych miesięcy 2022 r.
Składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. ustalamy wedle przepisów obowiązujących w 2021 r. czyli, w zryczałtowanej postaci, kwota: 381,81 zł. Jeśli opłacimy wszystkie składki ZUS za grudzień 2021, w tymże miesiącu, będziemy mogli odliczyć składkę zdrowotną od podatku, zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2021 r.
Składkę zdrowotną za styczeń (płatną w lutym) obliczamy jako: 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2021 r. * 9% (419,92 zł). Składka zdrowotna za luty liczona jest od dochodu styczniowego, płatna do 21 marca. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej za marzec, są dane finansowe liczone narastająco, zatem uwględniamy sumujemy przychody ze stycznia i lutego, odejmujemy koszty ze stycznia i lutego, następnie odejmujemy sumę dochodów za poprzednie m-ce, czyli w tym przypadku jedynie styczniowe. itd.

----------------
* Produkt dostępny przy zakupie pojedynczo, lub w ramach pakietów formularzy: MAŁY, ŚREDNI lub MAX.

KALKULATORY ARCHIWALNE >

 1. przydatny review by Adam56 on 16.02.2017
  Jakość
  Cena

  fajny produkt

 2. OK review by PPP on 15.02.2017
  Jakość
  Cena

  Liczy prawidłowo.

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj