OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
 • ZALICZKA MIESIĘCZNA PODATEK LINIOWY 2023 ZALICZKA MIESIĘCZNA PODATEK LINIOWY 2023
 • KALKULATOR ZALICZKA KWARTALNA PODATEK LINIOWY 2023 KALKULATOR ZALICZKA KWARTALNA PODATEK LINIOWY 2023

Kalkulator podatkowy - Zaliczka miesięczna / kwartalna na podatek liniowy 2023 (stawka 19%)

Krótki opis

Kalkulator dotyczy 2023 r. Stawka: 19%

Dostępność: W magazynie

0,00 zł  (0,00 zł brutto)

* wymagane pola

0,00 zł  (0,00 zł brutto)

Szczegóły

Kalkulator zaliczki miesięcznej i kwartalnej na podatek liniowy 2023 r. (stawka 19%) 

Kalkulator podatkowy to bardzo intuicyjne w obsłudze narzędzie w formacie pliku MS Excel, które służy do obliczania wysokości zobowiązań podatkowych dla podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się na stawce liniowej (19%) w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Do arkusza Excela, wprowadzamy dane finansowe za poszczególne miesiące, a są to:

 • Przychód;
 • Koszty;
 • Składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu

Kalkulator automatycznie wyliczy zobowiązanie podatkowe: zaliczkę na podatek, jak również wysokość składki zdrowotnej do uiszczenia w danym miesiącu. Podatnicy podatku dochodowego opodatkowani na zasadach ogólnych, jak i podatku liniowego zobligowani są do wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy, a od początku 2022 r. również zależnej od wysokości dochodu, składki zdrowotnej. Składkę zdrowotną za dany miesiąc zapłacimy do 20. dnia następnego miesiąca, np. składkę za czerwiec odprowadzamy od dochodu z maja, do 20 lipca.

W przypadku wyboru rozliczeń kwartalnych podatnicy zobowiązani są do dokonania wpłaty zaliczki na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (np. zaliczka za I kwartał będzie musiała być opłacona do 20 kwietnia), za ostatni kwartał roku do 20 stycznia roku następnego. Niezależnie od wyboru formy rozliczeń w zakresie podatku PIT: miesięcznie czy kwartalnie, składkę zdrowotną opłacamy wyłącznie w cyklach miesięcznych.

Terminy płatności zaliczek kwartalnych na podatek przedstawiają się w sposób następujący:

 • I kwartał - płatność zaliczki do dnia 20 kwietnia;
 • II kwartał - płatność zaliczki do dnia 20 lipca;
 • III kwartał - płatność zaliczki do dnia 20 października;
 • IV kwartał - płatność zaliczki do dnia 22 stycznia roku następnego.

Prawo do wyboru kwartalnego rozliczania się z podatku dochodowego mają podmioty, które spełniają wymogi tzw. małych podatników. Warunkiem jest nie przekroczenie wartości przychodu ze sprzedaży, w poprzednim roku, wraz z kwotą należnego VAT 1.200.000 euro - w przeliczeniu na złotówki). Do grona małych podatników zaliczane są również osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

PODATEK LINIOWY 19% a SKŁADKA ZDROWOTNA w 2023 R.

W 2023 r., niezmiennie względem roku poprzedniego, przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym, obciążeni są składką zdrowotną, płaconą w cyklach miesięcznych wysokości 4,9% od dochodu, jednakże nie mniej niż 9% pensji minimalnej. W 2023 r. ulegnie ono podwyższeniu na początku, jak również w połowie roku.
W miesiącach od stycznia do czerwca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3 490 zł brutto (minimalna składka zdrowotna osiągnie poziom 314,10 zł),
W miesiącach od lipca do grudnia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3 600 zł brutto (minimalna składka zdrowotna będzie wówczas wynosić 324 zł).

Oczywiście im wyższy dochód, tym większa wartość składki zdrowotnej. Składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia.

Z początkiem 2023 r., przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na podatku liniowym, mogą odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zapłaconą od początku roku składkę zdrowotną w limicie do 10 200 zł. W 2022 r. limit odliczenia wynosił 8 700 zł, zatem w bieżącym roku uległ powiększeniu o 1 500 zł. Kalkulator uwzględnia zapłacone składki zdrowotne w kosztach uzyskania przychodów (KUP). Obniża tym samym podstawę wyliczenia składek zdrowotnych, jak również zaliczek na podatek dochodowy. Jest to optymalne podatkowo rozwiązanie.

Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej to: dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy minus różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów (w rozumieniu przepisów o p.d.o.o.f). Różnicę tę pomniejszamy o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawę wymiaru składki zdrowotnej wpływu nie mają natomiast:

 • Strata z lat ubiegłych
 • Utrata środka trwałego 
 • Ulga na złe długi
 • Przychody i koszty w trakcie zawieszenia działalności
 • Ulgi PIT/O

Przedsiębiorcy rozliczający się metodą liniową nie korzystają z kwoty wolnej od podatku (od stycznia 2022 r. wynosi 30 tys. zł.).

Składka zdrowotna opłacona w roku podatkowym przez podatników na skali podatkowej (podatek liniowy) jest wykazywana w zeznaniu PIT-36L

NADPŁATA SKŁADKI ZDROWOTNEJ W TRAKCIE ROKU SKŁADKOWEGO

W szczególności przy sezonowej specyfice niektórych form działalności gospodarczej, może dojść do sytuacji w której składka zdrowotna w perspektywie rocznej może być przez podatnika nadpłacona. Taka sytuacja wystąpi gdy w pewnych miesiącach mamy wysoki dochód, w niektórych niski (poniżej minimalnego wynagrodzenia) lub stratę. Wówczas w perspektywie rocznej okaże się, że nadpłaciliśmy miesięcznymi zaliczkami składkę zdrowotnę, której to wartość finalnie uzależniona jest od rocznego dochodu. Jeśli taka sytuacja wystąpi, kalkulator pokaże nam kwotę składki do odzyskania. Nadpłata za rok ubiegły powinna zostać wykazana na druku ZUS DRA za miesiąc kwiecień 2023 r., złożonym do 20 maja 2023 r. Po złożeniu deklaracji DRA, w przypadku wystąpienia nadpłaty, ZUS wystawi ubezpieczonemu 'Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej'. Na jego zaakceptowanie mamy czas do 31 maja. Jeśli tego nie zrobimy, wniosek zostanie zatwierdzony przez ZUS do dnia 30 czerwca. Jeśli nadpłacona wartość składki zdrowotnej nie zostanie zwrócona na konto bankowe podatnika, wówczas pozostanie na jego indywidualnym koncie w ZUS.
Zaakceptowanie przed podatnika wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej, wiąże się z ostatecznym jej rozliczeniem za rok ubiegły. Nie będzie już możliwości  skorygowania wyliczeń w tym zakresie. 
Warunkiem otrzymania zwrotu nadpłaconej składki jest nieposiadanie zaległości na koncie płatnika.

ROK SKŁADKOWY a KALENDARZOWY - KALKULATOR SKŁADKI ZDROWOTNEJ I PODATKU

Definicja „roku składkowego” zawarta została w znowelizowanym art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, natomiast dotyczy ona tylko osób, które prowadzą działalność gospodarczą, podlegających pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rok składkowy został wyznaczony od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. W przypadku podatku dochodowego, rozliczenia prowadzone są niezmiennie w ramach roku kalendarzowego.

POBIERZ KALKULATOR ZA 2022 R.


----------------
* Produkt dostępny przy zakupie pojedynczo, lub w ramach pakietów formularzy: ŚREDNI lub MAX.

 1. przydatny review by Adam56 on 16.02.2017
  Jakość
  Cena

  fajny produkt

 2. OK review by PPP on 15.02.2017
  Jakość
  Cena

  Liczy prawidłowo.

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj