OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • Wniosek o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska Wniosek o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Wniosek o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U. 2019, poz. 2545

Dostępność: W magazynie

7,99 zł  (9,83 zł brutto)

* wymagane pola

7,99 zł  (9,83 zł brutto)

Zakup w pakiecie:

Szczegóły

Wniosek o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska

stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

Data wejścia w życie: 1 styczeń 2020 r.
Podstawa prawna: Dz.U. 2019, poz. 2545

Wzór Wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego dostępny do pobrania w interaktywnym formacie PDF

Do wniosku dołącza się:

1) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku gdy ustanowiono pełnomocnika;

2) dowód zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – jeżeli jest wymagana;

3) dowód zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej – jeżeli jest wymagana;

4) mapę poglądową z naniesionym miejscem lokalizacji zamierzenia. 

W przypadku wniosku, o którym mowa w § 1, dotyczącego realizacji przedsięwzięć lub inwestycji powodujących trwałą lub czasową zmianę zabudowy, zagospodarowania lub ukształtowania terenu do wniosku dołącza się:

1) dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością przez wnioskodawcę, w szczególności umowy dzierżawy lub umowy użyczenia;

2) zamiast mapy poglądowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, kopię aktualnej mapy zasadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309), udostępnioną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z naniesionym projektem zagospodarowania, zabudowy lub zmiany ukształtowania terenu, lub kopię aktualnej mapy do celów projektowych.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj