OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • Wniosek o wydanie karty parkingowej Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
Dz.U. 2021, poz. 1123

Dostępność: W magazynie

8,99 zł  (11,06 zł brutto)

* wymagane pola

8,99 zł  (11,06 zł brutto)

Zakup w pakiecie:

Szczegóły

Wniosek o wydanie karty parkingowej WZÓR

stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Wnioski o wydanie karty parkingowej złożone przed upływem 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, rozpatruje się na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

Karta parkingowa, za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, o którym mowa w ust. 1, może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przepisów § 10 i § 11 nie stosuje się.

Karta parkingowa, która utraciła ważność, może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał kartę, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2. Przepisy § 17 i § 18 stosuje się odpowiednio.”

Wzór Wniosku o wydanie karty parkingowej dostępny do pobrania w aktywnym formacie MS Word

Data wejścia w życie: 1 lipiec 2021 r.
Podstawa prawna: Dz.U. 2021, poz. 1123

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj