OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP pracowników objętych przestojem ekonomicznym Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP pracowników objętych przestojem ekonomicznym

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

COVID-19

Dostępność: W magazynie

7,99 zł  (9,83 zł brutto)

* wymagane pola

7,99 zł  (9,83 zł brutto)

Zakup w pakiecie:

Szczegóły

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 wzór (v.6 27.05.2020)

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, możesz zwrócić się z „Wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w szczególności o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID19”.

Zakres wsparcia

  • Przestój ekonomiczny

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Jako przedsiębiorca możesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Możesz również ubiegać się o środki z FGŚP na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, o których mowa powyżej.

Łącznie z FGŚP możesz otrzymać ok. 1 533,09 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.).

  • Obniżony wymiar czasu pracy

Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Jako przedsiębiorca możesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, ze środków FGŚP do wysokości połowy obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Możesz także ubiegać się o środki z FGŚP na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, o których mowa powyżej.

Łącznie z FGŚP możesz otrzymać ok. 2 452,27 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc).

Pamiętaj!

  • Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi 2 600,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., Dz.U. 2019 poz. 1778).
  • Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5 198,58 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.).
  • W sytuacji, gdy przedsiębiorca w danym okresie skorzysta ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19, nie może jednocześnie ubiegać się o pozyskanie z FGŚP środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika.

 

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj