OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
NIP Weryfikacja VIES

WERYFIKATOR NIP

SPRAWDŹ PROSTE W UŻYCIU, INTUICYJNE NARZĘDZIE
DO WERYFIKACJI POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
NUMERÓW NIP TWOICH KONTRAHENTÓW,
JAK RÓWNIEŻ PAR NIP - NR RACHUNKU BANKOWEGO

Weryfikacja NIP VIES
SPRAWDŹ NUMERY NIP
PODMIOTÓW Z PLIKU JPK_V7
Skopiuj i zweryfikuj wszystkie numery NIP
Twoich kontrahentów
Weryfikacja numeru NIP
ZAPEWNIA TRWAŁY DOWÓD
NA WYPADEK KONTROLI
URZĘDU SKARBOWEGO
Tworzy raporty zbiorcze i szczegółowe zawierające unikalny identyfikator weryfikacji nadany przez system MF lub VIES
podglad-esf
MASOWA WERYFIKACJA
NIP, NRB i PAR NIP/NRB

BEZ OGRANICZEŃ
Sprawdź polskie numery NIP
i pary NIP / NRB w bazie MF,
zagraniczne w systemie VIES

Działanie programu:

Weryfikator NIP to program będący dodatkiem do oprogramowania MS Excel. Wystarczy skopiować do odpowiedniego arkusza listę z numerami podatkowymi Twoich kontrahentów, wyłącznie numery rachunków bankowych, lub pary NIP wraz z numerami rachunków bankowych z nimi powiązanych, wówczas po kliknięciu na wstążce ikony "Weryfikuj (…)", aplikacja automatycznie połączy się z serwisem Ministerstwa Finansów lub systemem VIES - weryfikując numery NIP zagranicznych kontrahentów.

W wyniku zrealizowanego zapytania otrzymujemy:
- status: identyfikatora podatkowego, rachunku bankowego (NRB) lub pary NIP/NRB;
- datę zainicjowania zapytania wraz z dokładną godziną;
- unikalny identyfikator zapytania generowany przez serwer MF lub system VIES, stanowiący trwały dowód na wypadek kontroli skarbowej.
Aplikacja instaluje na wstążce Excela kartę o nazwie "Weryfikator NIP" .
Weryfikacja NIP
Tworzy osiem grup funkcji:
- Wklej specjalnie: służy wklejaniu danych do wybranych kolumn arkusza;
- Weryfikacja numerów NIP poprzez API Ministerstwa Finansów;
- Weryfikacja identyfikatorów VAT (TIN) w systemie VIES;
- Weryfikacja par: NIP / numer rachunku bankowego;
- Weryfikacja numerów rachunków bankowych (NRB);
- Historia weryfikacji, czyli przechowywana na dysku baza zrealizowanych przez klienta zapytań;
- Pomoc;
- Legenda wyników, zawierająca opis generowanych statusów.
W wyniku weryfikacji, otrzymasz indywidualną odpowiedź dla każdego identyfikatora podatkowego, NRB lub pary NIP / NRB. Każde zapytanie jest oznaczone co do czasu (dnia i godziny) jej przeprowadzenia, a wynik (raport) jest zapisywany w oddzielnym arkuszu z włączonym autofiltrem. Składowymi nazwy generowanego arkusza z wynikami jest rodzaj zapytania wraz z datą i godziną jej zainicjowania (polskie nr NIP: NIP_data#godz., europejskie TIN.: VIES_data#godz., NRB: Nrb_data#godz., pary: NipNrb_data#godz.). Np. w wyniku zainicjowania zapytania o listę polskich numerów NIP, dnia 2 listopada 2020 r. o godz. 15:30, aplikacja stworzy arkusz wynikowy o nazwie: MF_02.11.20#15.30. W przypadku wystąpienia duplikatów, nie są one usuwane, natomiast przenoszone są na koniec listy wyników.
Wynik każdego zweryfikowanego zapytania, zapisywany jest do bazy danych utworzonej przez aplikację na dysku klienta.
Baza danych przechowuje tylko te zweryfikowane zapytania, które zawierają identyfikator weryfikacji (gdyż tylko on jest dowodem przed organem kontrolnym). W przypadku weryfikacji listy NRB, wyniki negatywne nie są przechowywane w bazie danych, gdyż nie istnieje powiązanie NRB z numerem NIP. Program umożliwia przeszukiwanie bazy danych po identyfikatorze NIP lub TIN (dla podmiotów zagranicznych). Otrzymaną listę wyników lub wybrany z listy pojedynczy wynik weryfikacji można zapisać do pliku PDF. Dostęp do wyników weryfikacji realizowanych w przeszłości, jak również opcja generowania z nich raportów, jest dostępna również w aplikacji, której licencja wygasła.
Przy okazji pragniemy zwrócić uwagę na to, iż wyszukiwarka udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów nie umożliwia sprawdzenia statusu podmiotu za okres miniony. Status podmiotu jest zawsze zwracany na moment sprawdzenia. Nasz program, dzięki gromadzeniu przeprowadzonych weryfikacji, umożliwia sprawdzenie statusu podmiotu na każdy moment weryfikacji.
Program, w zależności od wybranego pakietu, umożliwia zweryfikowanie mniejszej lub większej ilości numerów NIP / TIN, NRB lub par NIP-NRB podczas jednej sesji (jednego zapytania). Ogólna liczba zapytań w trakcie okresu licencyjnego nie jest limitowana. Proces weryfikacji odmierzany jest paskiem postępu, a szybkość uzależniona od obciążenia odpytywanego serwera w danym momencie.

- Weryfikacja numerów NIP w serwisie Ministerstwa Finansów -

Weryfikując polskie numery NIP w bazie Ministerstwa Finansów, program wymaga, aby identyfikatory nie miały przedrostków "PL". Aplikacja dopuszcza jako prawidłowe następujące formaty: 123-456-78-90, 123-45-67-890 oraz 1234567890, inne będą traktowane jako błędne. Każdy z numerów NIP, przed odpytaniem bazy MF, jest wstępnie weryfikowany algorytmami aplikacji "Weryfikator NIP". Błędne NIP-y (walidacja negatywna lub zły format) nie są przekazywane w zapytaniu. Sprawdź statusy weryfikacji numerów NIP.

- Weryfikacja w systemie VIES -

Weryfikując identyfikatory VAT podmiotów zagranicznych w systemie VIES program oczekuje, iż identyfikatory posiadają przedrostek danego kraju, a same cyfry nie są przedzielone separatorami (np. DE254533366, FR239136950). W bazie VIES można odpytywać również polskie numery NIP, wówczas przed ciągiem cyfr wymagany jest przedrostek "PL".
Baza sytemu VIES jest odpytywana z wszystkich identyfikatorów na liście (brak wstępnej walidacji). System weryfikuje każdy identyfikator osobno, stąd między innymi wydajność procesu weryfikacji jest mniejsza niż w przypadku bazy MF. Podczas weryfikacji listy identyfikatorów, może wystąpić błąd odpowiedzi serwera wynikający z jego przeciążenia. Aplikacja wówczas podejmuje próby odpytania do 4 razy niezweryfikowanego identyfikatora VAT. Jeżeli czwarta próba nie da odpowiedzi, dopiero wówczas numer VAT traktowany jest jako „Niezweryfikowany”. Poza problemami technicznymi, w niektórych państwach, serwery są niedostępne w określonych godzinach. Więcej szczegółowych informacji na stronie Komisji Europejskiej.
Jeśli wśród listy zagranicznych numerów NIP znalazłby się polski numer NIP, bez oznaczenia PL, zostanie on wyraportowany jako błąd. Sprawdź statusy weryfikacji identyfikatorów VAT.

- Weryfikacja par NIP / numer rachunku bankowego -

W trakcie tej weryfikacji program oczekuje numerów NIP opisanych według zasad w dziale „Weryfikacja numerów NIP w serwisie Ministerstwa Finansów”. Numery rachunków bankowych powinny składać się z 26 cyfr bez kodu kraju („PL”). Numery te mogą zawierać znaki rozdzielające grupy cyfr (najczęściej spacje). Weryfikacji mogą podlegać tylko numery polskich oddziałów banków, gdyż przelewy na zagraniczne konta nie wymagają weryfikacji w „białej liście”. Sprawdź statusy weryfikacji par NIP-NRB.

- Weryfikacja numerów rachunków bankowych -

Wymagania co do formatu numerów rachunków bankowych opisano w dziale „Weryfikacja par NIP / numer rachunku bankowego”. Sprawdź statusy weryfikacji numerów rachunków bankowych.

tworzenie-jpk

ZALETY APLIKACJI 'WERYFIKATOR NIP'

Jest prosty i intuicyjny w obsłudze (dodatek do programu MS Excel);
Gwarantuje dowód na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego;
Możliwość bezterminowego przechowywania historii zapytań wraz z identyfikatorami odpowiedzi;
Szybkość działania (weryfikuje ok. 1 700 numerów NIP/min.);
Nie zawiera limitów weryfikacji podczas okresu licencyjnego;
Dodanie aplikacji do programu MS Excel na ogół nie wymaga uprawnień administratora.

tworzenie-jpk

POBIERZ I SPRAWDŹ WERSJĘ KOMERCYJNĄ PROGRAMU 'WERYFIKATOR NIP' BEZPŁATNIE!

Pobierz aplikację klikając na poniższy link i skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
Udostępnimy Ci 7-dniowy klucz licencyjny umożliwiający przetestowanie wersji komercyjnej.
Instrukcja dodania aplikacji do wstążki MS Excel zawarta jest na stronie instrukcji technicznej.

WYBIERZ OPTYMALNY PAKIET DO SWOICH POTRZEB:
handel

WARUNKI SPRZEDAŻY

Standardowo pakiety: "Mały", "Średni" i "Duży" oferujemy na zasadzie licencji kwartalnej. Jeśli interesowałby Państwa zakup jednego z wymienionych pakietów na okres jednego roku, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Standardowo licencja roczna jest przypisana do pakietu MAX. Po złożeniu zamówienia na wybrany pakiet, wystawiona zostanie faktura pro-forma. Po zarejestrowaniu wpłaty, na adres mailowy podany w zamówieniu prześlemy klucz licencyjny oraz fakturę. Przed dokonaniem zakupu zapraszamy do zapoznania się z warunkami umowy licencyjnej.

handel

WARUNKI TECHNICZNE

SYSTEM: Windows 7 SP1 (32 bit, 64 bit), Windows 8.1 (32 bit, 64 bit), Windows 10 (32 bit, 64 bit)
OPROGRAMOWANIE: Pakiet MS Office 2010 lub nowszy.
SPRZĘT: Komputer PC, dostęp do Internetu. Aplikacja nie działa na komputerach typu MAC.

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE WERYFIKATORA NIP ?

JEŚLI CHCESZ ZAMÓWIĆ PROGRAM LUB DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT ROZWIĄZANIA
I OFERTY, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

INFOLINIA: +48 608 43 63 83

ZAUFALI NAM