Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 41

 1. 1
 2. 2
 1. Opcja darmowego pobrania
 2. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

  Formularz obowiązuje od dnia 12 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 327 (załącznik 1)

 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców (format A6)

  Formularz obowiązuje od dnia 3 grudnia 2016 r.
  Dz.U. 2016 poz. 1791 (załącznik 5)

 4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (uzupełniającego) dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców

  Formularz obowiązuje od dnia 3 grudnia 2016 r.
  Dz.U. 2016 poz. 1791 (załącznik 3)

 5. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców

  Formularz obowiązuje od dnia 3 grudnia 2016 r.
  Dz.U. 2016 poz. 1791 (załącznik 1)

 6. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców

  Formularz obowiązuje od dnia 3 grudnia 2016 r.
  Dz.U. 2016 poz. 1791 (załącznik 7) - format A5

 7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów

  Formularz obowiązuje od dnia 25 lutego 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 232 (załacznik 8)

 8. Zaświadczenie o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

  Formularz obowiązuje od dnia 12 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 327 (załącznik 2)

 9. Poświadczenie wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

  Formularz obowiązuje od dnia 12 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 327 (załącznik 3)

 10. Protokół kontroli przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców

  Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1324 (załącznik 3)

 11. Imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli w ośrodku szkolenia kierowców

  Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1324 (załącznik 2)

 12. Informacja o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć wraz z listą uczestników kursu szkolenia kierowców

  Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1324 (załącznik 1)

 13. Wzór pieczęci Ośrodka Szkolenia Kierowców

  Formularz obowiązuje od dnia 12 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 327 (załącznik 4)

 14. Protokół egzaminacyjny dotyczący uprawnień do kierowania pojazdami

  Formularz obowiązuje od dnia 25 lutego 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 232 (załacznik  6)

 15. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego o uprawnienia do kierowania pojazdami

  Formularz obowiązuje od dnia 25 lutego 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 232 (zał. 5 - wzór 1)

 16. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

  Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2014 r.
  Dz.U. 2017, poz. 250 (załącznik 1)

 17. Lista imienna osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin państwowy o uprawnienia do kierowania pojazdami

  Formularz obowiązuje od dnia 25 lutego 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 232 (załącznik 4)

 18. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

  Dz.U. 2013, poz. 91 (załącznik 11)

 19. Plan egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

  Formularz obowiązuje od dnia 25 lutego 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 232 (załącznik 3)

 20. Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów

  Formularz obowiązuje od dnia 25 lutego 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 232 (załącznik 9)

 21. Książka ewidencji osób szkolonych do kierowania pojazdami

  Formularz obowiązujący od dnia 5 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 280 (załącznik 2)

 22. Karta przeprowadzonych zajęć w zakresie praktyki instruktorskiej na kursie dla kandydatów na instruktorów

  Formularz obowiązujący od dnia 5 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 280 (załącznik 4)
  Formularz w formacie A5

 23. Karta przeprowadzonych zajęć stosowana na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1584

 24. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na pozwolenie na kierowanie tramwajem

  Formularz obowiązuje od dnia 25 lutego 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 232 (zał. 5 - wzór 2)

 25. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców

  Formularz obowiązujący od dnia 5 marca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 280 (załącznik 5)
  Wzór w formacie A5

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 41

 1. 1
 2. 2