Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • PDF PDF

UPL-1

Krótki opis

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wersja 5)
Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2015, poz. 2337 (załącznik 2)

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

Druk UPL-1 to upoważnienie do elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowej w imieniu innej osoby.

Zazwyczaj jest stosowany przez biura rachunkowe do wypełniania i wysyłki deklaracji podatkowych klientów.

UPL 1 nie muszą stosować małżonkowie rozliczający się wspólnie.

Odwołanie złożonego w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa UPL1 jest możliwe za pośrednictwem druku OPL-1.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa