Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • Umowa o pracę Umowa o pracę
  • Umowa o pracę Umowa o pracę
  • Umowa o pracę Umowa o pracę

Umowa o pracę

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

UMOWA O PRACĘ (na czas określony i nieokreślony)
Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2)

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

Aktywny dokument UMOWA O PRACĘ (na czas określony i nieokreślony). Wzór dostępny w interaktywnym formacie MS Word.
Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2)


Umowa o pracę, zgodnie z art. 29. § 1 Kodeksu pracy, określa strony umowy (pracodawcę i pracownika), rodzaj umowy, warunki pracy, wysokość wynagrodzenia, datę zawarcia oraz w szczególności:

- rodzaj pracy,
- miejsce jej wykonywania,
- wynagrodzenie podstawowe wraz ze składnikami wynagrodzenia,
- wymiar czasu pracy,
- termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę musi być zawarta na piśmie. Jeżeli forma pisemna nie została zachowana, pracodawca zobligowany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, przedstawić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków.

Wyróżniamy trzy formy rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony:

1. za porozumieniem stron
2. za wypowiedzeniem przez pracownika lub pracodawcę. Jeśli umowa o pracę wypowiadana jest przez pracodawcę, powód wypowiedzenia musi zostać jasno uzasadniony i przedstawiony pracownikowi w dniu wręczenia wypowiedzenia.
3. bez wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia uzależniony jest od stażu pracy pracownika. Kodeks pracy określa następujące okresy wypowiedzenia:

- 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy okres wypowiedzenia może zostać skrócony z 3 m-cy na 1 m-c. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.