[email protected]

NAPISZ DO NAS

+48 (22) 257- 81- 44

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • umowa o dzieło z rachunkiem umowa o dzieło z rachunkiem

Umowa o dzieło z rachunkiem

Krótki opis

Umowa o dzieło wraz z rachunkiem (format interaktywny MS Word)

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

Umowa o dzieło z rachunkiem


Umowa o dzieło z rachunkiem zamieszczona została w interaktywnym formacie MS Word. Wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.
Jest to jedna z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych, zawierana między zamawiającym wykonanie określonego dzieła, a przyjmującym zlecenie. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia, jest to więc umowa nastawiona na końcowy rezultat. Przedmiotem umowy o dzieło z rachunkiem mogą być zarówno czynności materialne (np. wytworzenie mebli, czy też naprawa już istniejących przedmiotów), jak i niematerialne (np. aranżacja wnętrz). Cechą charakterystyczną umowy o dzieło z rachunkiem jest nie objęcie stron obowiązkiem odprowadzania składek na ZUS, z wyjątkiem przypadków, w których umowę zawiera pracodawca z pracownikiem, z którym pozostaje w stosunku pracy.

W przypadku dzieła wykonanego w sposób wadliwy zamawiającemu przysługuje prawo do wezwania wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy w wyznaczonym terminie. Jeśli wezwanie nie przynosi pożądanego skutku, wówczas zamawiający może odstąpić od umowy, ewentualnie powierzyć wykonanie dzieła innej osobie na koszt wykonawcy. Przy wadliwie wykonanym dziele zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi. Dzieło nie musi być wykonywane osobiście przez przyjmującego zamówienie pod warunkiem jednak, że nie jest uzależnione od jego osobistych cech takich jak np. artystyczne zdolności.

Umowa o dzieło z rachunkiem dopuszcza dwie formy wynagrodzenia przyjmującego zlecenie przez zamawiającego:
ryczałtowa – kwota wynagrodzenia jest ustalona i zapisana w umowie,
kosztorysowa – podstawą wynagrodzenia jest spis zakresu prac niezbędnych do wykonania dzieła oraz ich koszt.