Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • Umowa o dzieło z rachunkiem Umowa o dzieło z rachunkiem

Umowa o dzieło z rachunkiem

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Umowa o dzieło wraz z rachunkiem (format interaktywny MS Word)

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

Umowa o dzieło z rachunkiem


Umowa o dzieło z rachunkiem zamieszczona została w interaktywnym formacie MS Word. Wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie.
Jest to jedna z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych, zawierana między zamawiającym wykonanie określonego dzieła, a przyjmującym zlecenie. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia, jest to więc umowa nastawiona na końcowy rezultat. Przedmiotem umowy o dzieło z rachunkiem mogą być zarówno czynności materialne (np. wytworzenie mebli, czy też naprawa już istniejących przedmiotów), jak i niematerialne (np. aranżacja wnętrz). Cechą charakterystyczną umowy o dzieło z rachunkiem jest nie objęcie stron obowiązkiem odprowadzania składek na ZUS, z wyjątkiem przypadków, w których umowę zawiera pracodawca z pracownikiem, z którym pozostaje w stosunku pracy.

W przypadku dzieła wykonanego w sposób wadliwy zamawiającemu przysługuje prawo do wezwania wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy w wyznaczonym terminie. Jeśli wezwanie nie przynosi pożądanego skutku, wówczas zamawiający może odstąpić od umowy, ewentualnie powierzyć wykonanie dzieła innej osobie na koszt wykonawcy. Przy wadliwie wykonanym dziele zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi. Dzieło nie musi być wykonywane osobiście przez przyjmującego zamówienie pod warunkiem jednak, że nie jest uzależnione od jego osobistych cech takich jak np. artystyczne zdolności.

Umowa o dzieło z rachunkiem dopuszcza dwie formy wynagrodzenia przyjmującego zlecenie przez zamawiającego:
ryczałtowa – kwota wynagrodzenia jest ustalona i zapisana w umowie,
kosztorysowa – podstawą wynagrodzenia jest spis zakresu prac niezbędnych do wykonania dzieła oraz ich koszt.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.