OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • TW-1 (6) TW-1 (6)

TW-1 Tytuł wykonawczy

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Stosowany w egzekucji należności pieniężnych (wersja 6)
Formularz obowiązuje od dnia 5 maja 2021 r.
Dz.U. 2021, poz. 838

Dostępność: W magazynie

12,00 zł  (14,76 zł brutto)

* wymagane pola

12,00 zł  (14,76 zł brutto)

Zakup w pakiecie:

Szczegóły

TW-1 Tytuł wykonawczy (wersja 6)

Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Formularz TW-1 dostępny do pobrania w aktywnym formacie MS Word

Data wejścia w życie: 5 maj 2021 r.
Podstawa prawna: Dz.U. 2021, poz. 838

Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości.

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego zobowiązane go i jego małżonka, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka. W takim przypadku tytuł wykonawczy j est podstawą do prowadzenia egzekucji również kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tego tytułu wykonawczego (art. 27e § 1 i 2 ustawy). Małżonkowi zobowiązanego przysługuje prawo wniesienia wniosku do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o aktualnej wysokości egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych (art. 27e § 4 ustawy), a także wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.

W sprzeciwie określa się istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie. Sprzeciw może być wniesiony jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym (art. 27f § 3 ustawy).

W przypadku egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka sprzeciw wnosi się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia małżonkowi zobowiązanego wezwania do zapłaty egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi (art. 27f § 2 ustawy).

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj