OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • pomoc konsularna pomoc konsularna

Potwierdzenie przekazania kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość kwoty wpłaconej przez osobę trzecią w ramach pomocy konsularnej

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Formularz obowiązuje od dnia 11 stycznia 2020 r.
Dz.U. 2020, poz. 33

Dostępność: W magazynie

6,00 zł  (7,38 zł brutto)

* wymagane pola

6,00 zł  (7,38 zł brutto)

Zakup w pakiecie:

Szczegóły

Potwierdzenie przekazania kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość kwoty wpłaconej przez osobę trzecią w ramach pomocy konsularnej

stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej

Wzór potwierdzenia pobierz w interaktywnym formacie PDF

Data wejścia w życie: 11 styczeń 2020 r.
Podstawa prawna: Dz.U. 2020, poz. 33

Wpłaty kwoty pieniężnej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb osoby, której ma być udzielona pomoc konsularna, dokonuje się:

1) w walucie wskazanej przez konsula – na wskazany przez niego rachunek bankowy właściwego urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego;

2) w złotych – na wskazany przez konsula rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2, konsul przelicza wpłaconą w złotych kwotę na walutę państwa przyjmującego lub walutę, w której pobiera opłaty konsularne, stosując obowiązujący w dniu wpłaty kurs sprzedaży ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, a gdy brak takiej możliwości – kurs referencyjny ogłaszany przez bank centralny państwa przyjmującego, a jeśli to nie będzie możliwe – inny powszechnie stosowany kurs referencyjny.

 Konsul przekazuje za pokwitowaniem kwotę, o której mowa w pkt 1 i 2, wskazanej osobie, jej przedstawicielowi ustawowemu albo pełnomocnikowi, w walucie państwa przyjmującego albo w walucie, w której pobiera opłaty konsularne.

Jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające osobiste przekazanie kwoty, o której mowa w § 2, konsul wpłaca tę kwotę do kasy lub na rachunek bankowy podmiotu właściwego ze względu na miejsce przebywania osoby, której ma być udzielona pomoc konsularna, wskazanego przez tę osobę, jej przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo przez osobę wpłacającą.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj