OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

37 produkt(ów)

 1. PIT-11 (23)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016, 2017 i 2018 r.
  PIT-11 (wersja 23) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2352 (załącznik 8)
  Formularz umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 2. PIT-28/A (18)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-28/A (wersja 18) Informacja o przychodach przedsiębiorstwa w spadku, podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r. 
  Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 4)

 3. PIT-28/B (15)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-28/B (wersja 15) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 5)

 4. PIT/O (23)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT/O (wersja 23) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 6)

 5. PIT/D (27)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT/D (wersja 27) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 7), Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 8)

 6. PIT/B (16)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT/B (wersja 16) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
  Wzór obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018 poz. 2236 (załącznik 6)

 7. PIT/DS (3)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT/DS (wersja 3) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej.
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 9)

 8. PIT/MIT (1)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT/MIT (wersja 1) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy
  Wzór obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018 poz. 2236 (załącznik 11)

 9. PIT/Z (7)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT/Z (wersja 7) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 13)

 10. PIT-36/PIT-36S (26)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-36/PIT-36S (wersja 26) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2018 r.
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 1)

 11. PIT-36L / PIT-36LS (15)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-36L/PIT-36LS (wersja 15) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2018 r.
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 2)

 12. PIT-37 (25)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-37 (wersja 25) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2018 r.
  Zawiera wszystkie załączniki. Wzór umożliwia wysyłkę danych na bramkę e-deklaracje.
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 3)

 13. PIT-38 (13)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-38 (wersja 13) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  Zawiera wszystkie załączniki. Wzór umożliwia wysyłkę danych na bramkę e-deklaracje.
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r. 
  Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 4)

 14. PIT-39 (9)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-39 (wersja 9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 5)

 15. PIT/BR (3)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT/BR (wersja 3) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 7)

 16. PIT-16 / PIT-16S (15)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-16/PIT-16S (wersja 15) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2522

 17. PIT-19A (8)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-19A (wersja 8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 3)

 18. PIT-16A (9)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-16A (wersja 9) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r
  .
  Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 2)

 19. PIT-28 / PIT-28S (21)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-28/PIT-28S (wersja 21) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 1)

 20. PIT-2 (5)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-2 (wersja 5) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2352 (załącznik 1)

 21. PIT-2A (5)

  Formularz do rozliczenia za 2017 i 2018 r.
  PIT-2A (wersja 5) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2352 (załącznik 2)

 22. PIT-3 (5)

  Formularz do rozliczenia za 2017 i 2018 r.
  PIT-3 (wersja 5)
   Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2352 (załącznik 3)

 23. PIT/M (7)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016, 2017 i 2018 r.
  PIT/M (wersja 7) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
  Wzór obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 10)

 24. PIT-TP

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-TP (wersja 2) Uproszczone sprawozdanie
  Formularz obowiązuje od dnia 6 lipca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1301

 25. PIT-2 (5)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-2 (wersja 5) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 1)

 26. PIT-2A (5)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-2A (wersja 5) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 2)

 27. PIT-3 (5)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-3 (wersja 5)
   Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 3)

 28. PIT-4R (8)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-4R (wersja 8) Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 4)

 29. PIT-8AR (7)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-8AR (wersja 7) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 6)

 30. PIT-6 (13)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-6 (wersja 13) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 5)

 31. PIT-8C (9)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-8C
   (wersja 9) Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 7)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 32. PIT-11 (24)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-11 (wersja 24) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 8)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje
  Aby wysłać seryjnie PIT/y-11 do bramki e-Deklaracje wybierz PIT-11 Seryjna wysyłka

 33. PIT-R (19)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-R (wersja 19) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 9)
  Wersja formularza umożliwiająca wysyłkę danych do systemu e-Deklaracje w trakcie przygotowania

 34. IFT-1 / IFT-1R (14)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  IFT-1 / IFT-1R (wersja 14) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 10)
  Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 35. PIT-40A/11A (19)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-40A/11A (wersja 19) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2239

 36. PIT-16Z / PIT-16ZS (14)

  Formularz do rozliczenia za 2018 r.
  PIT-16Z / PIT-16ZS (wersja 14)
   Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

  Dz.U. 2018, poz. 2535

Ustaw kierunek malejący

37 produkt(ów)

Zaloguj