OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Papiery wartościowe (akcje spółki, obligacje)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 75

 1. 1
 2. 2
 1. Cena emisyjna

  Formularz obowiązuje od dnia 22 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1114 (załącznik 1)

 2. Formularz FIN.01 - Dane identyfikujące podmiot rynku funduszy inwestycyjnych

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 1)

 3. Formularz FIN.02 - Bilans podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych - dane zagregowane

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 2)

 4. Formularz FIN.03 - Udziałowe instrumenty finansowe z kodem ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 3)

 5. Formularz FIN.04 - Dłużne papiery wartościowe z kodem ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 4)

 6. Formularz FIN.05 - Udziałowe instrumenty finansowe bez kodu ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 5)

 7. Formularz FIN.06 - Dłużne papiery wartościowe bez kodu ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 6)

 8. Formularz FIN.07 - Depozyty

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 7)

 9. Formularz FIN.09 - Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 9)

 10. Formularz FIN.10 - Instrumenty pochodne asymetryczne (opcje) - aktywa

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 10)

 11. Formularz FIN.11 - Instrumenty pochodne symetryczne - aktywa

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 11)

 12. Formularz FIN.12 - Rzeczowe aktywa trwałe

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 12)

 13. Formularz FIN.13 - Wierzytelności sekurytyzowane, z wyłączeniem sekurytyzowanych papierów dłużnych

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 13)

 14. Formularz FIN.14 - Pozostałe aktywa

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 14)

 15. Formularz FIN.15 - Jednostki uczestnictwa z kodem ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 15)

 16. Formularz FIN.16 - Jednostki uczestnictwa bez kodu ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 16)

 17. Formularz FIN.17 - Certyfikaty inwestycyjne imienne z kodem ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 17)

 18. Formularz FIN.18 - Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela z kodem ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 18)

 19. Formularz FIN.19 - Certyfikaty inwestycyjne imienne bez kodu ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 19)

 20. Formularz FIN.20 - Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela bez kodu ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 20)

 21. Formularz FIN.21 - Zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 21)

 22. Formularz FIN.22 - Instrumenty pochodne asymetryczne (opcje) - zobowiązania

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 22)

 23. Formularz FIN.23 - Instrumenty pochodne symetryczne - zobowiązania

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 23)

 24. Formularz FIN.24 - Pozostałe zobowiązania

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 24)

 25. Formularz FIN.25 - Odsetki, z wyłączeniem odsetek od dłużnych papierów wartościowych

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 25)

 26. Księga rejestrowa funduszy inwestycyjnych

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2016, poz. 2188

 27. Oferowane certyfikaty inwestycyjne

  Formularz obowiązuje od dnia 22 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1114 (załącznik 2)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 75

 1. 1
 2. 2
Zaloguj