Informujemy, że w dniach 19-20 października 2017 r. biuro na ul. Gibalskiego 21 jest nieczynne. Zapraszamy do kontaktu tel.: 608 436 383

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

16 produkt(ów)

 1. PIT-16A (9)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  PIT-16A (wersja 9) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r
  .
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 2)

 2. Opcja darmowego pobrania

  PIT-OP (1)

  Formularz do rozliczenia za 2016 i 2017 r.
  PIT-OP (wersja 1)
   Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego
  Wzór obowiązujący od dnia 15 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 539

 3. Opcja darmowego pobrania

  IFT/A (6)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  IFT/A (wersja 6) Informacja o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
  Formularz obowiązuje od dnia 31 stycznia 2017 r.

  Dz.U. 2017, poz. 181 (załącznik 2)

 4. Opcja darmowego pobrania

  IFT-3/IFT-3R (8)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  IFT-3/IFT-3R (wersja 8) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
  Formularz obowiązujący od dnia 31 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 181 (załącznik 1)
  Formularz na chwilę obecną nie umożliwia wysyłki danych do systemu e-Deklaracje

 5. Opcja darmowego pobrania

  PIT-3 (5)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-3 (wersja 5)
   Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 12 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 58 (załącznik 3)

 6. Opcja darmowego pobrania

  PIT-2A (5)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-2A (wersja 5) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 12 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 58 (załącznik 2)

 7. Opcja darmowego pobrania

  PIT-2 (5)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-2 (wersja 5) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 12 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 58 (załącznik 1)

 8. Opcja darmowego pobrania

  PIT/BR (2)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT/BR (wersja 2) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
  Formularz obowiązuje od dnia 14 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 536 (załącznik 3)

 9. Opcja darmowego pobrania

  PIT-36 (24)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-36 (wersja 24) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2017 r.
  Formularz obowiązuje od dnia 14 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 536 (załącznik 1)

 10. Opcja darmowego pobrania

  PIT-36L (13)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-36L (wersja 13) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2017 r.
  Formularz obowiązuje od dnia 14 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 536 (załącznik 2)

 11. Opcja darmowego pobrania

  PIT/D (26)

  Formularz do rozliczenia za 2016 i 2017 r.
  PIT/D (wersja 26) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
  Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 7)

 12. Opcja darmowego pobrania

  PIT-28/B (14)

  Formularz do rozliczenia za 2016 i 2017 r.
  PIT-28/B (wersja 14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
  Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 5)

 13. PIT-28 (19)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  PIT-28 (wersja 19) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 1)

 14. PIT-19A (8)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  PIT-19A (wersja 8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 3)

 15. PIT-28/A (16)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  PIT-28/A (wersja 16) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. 
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 4)

 16. Opcja darmowego pobrania

  PIT/TP

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT/TP (wersja 1) Uproszczone sprawozdanie
  Formularz obowiązuje od dnia 24 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1205

Ustaw kierunek malejący

16 produkt(ów)