Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

26 produkt(ów)

 1. PIT-16A (9)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  PIT-16A (wersja 9) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r
  .
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 2)

 2. Opcja darmowego pobrania

  PIT-2A (5)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-2A (wersja 5) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 12 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 58 (załącznik 2)

 3. Opcja darmowego pobrania

  PIT-3 (5)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-3 (wersja 5)
   Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 12 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 58 (załącznik 3)

 4. Opcja darmowego pobrania

  IFT-3/IFT-3R (8)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  IFT-3/IFT-3R (wersja 8) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
  Formularz obowiązujący od dnia 31 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 181 (załącznik 1)
  Formularz na chwilę obecną nie umożliwia wysyłki danych do systemu e-Deklaracje

 5. Opcja darmowego pobrania

  IFT/A (6)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  IFT/A (wersja 6) Informacja o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
  Formularz obowiązuje od dnia 31 stycznia 2017 r.

  Dz.U. 2017, poz. 181 (załącznik 2)

 6. Opcja darmowego pobrania

  PIT-OP (1)

  Formularz do rozliczenia za 2016 i 2017 r.
  PIT-OP (wersja 1)
   Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego
  Wzór obowiązujący od dnia 15 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 539

 7. Opcja darmowego pobrania

  PIT/TP

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT/TP (wersja 1) Uproszczone sprawozdanie
  Formularz obowiązuje od dnia 24 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1205

 8. PIT-28 (20)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-28 (wersja 20) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Wzór obowiązujący od dnia 15 grudnia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2218 (załącznik 1)

 9. PIT-28/A (17)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-28/A (wersja 17) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

  Wzór obowiązujący od dnia 15 grudnia 2017 r. 
  Dz.U. 2017, poz. 2218 (załącznik 2)

 10. PIT-38 (12)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-38 (wersja 12) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  Wzór obowiązujący od dnia 15 grudnia 2017 r. 
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 4)

 11. PIT-39 (8)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-39 (wersja 8) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  Wzór obowiązujący od dnia 15 grudnia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 5)

 12. PIT/B (15)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT/B (wersja 15) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
  Wzór obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017 r.
  Dz.U. 2017 poz. 2219 (załącznik 6)

 13. Opcja darmowego pobrania

  PIT-2 (5)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-2 (wersja 5) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wzór obowiązujący od dnia 12 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 58 (załącznik 1)

 14. PIT/BR (2)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT/BR (wersja 2) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
  Formularz obowiązuje od dnia 14 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 7)

 15. PIT-28/A (16)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  PIT-28/A (wersja 16) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. 
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 4)

 16. PIT-19A (8)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  PIT-19A (wersja 8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 3)

 17. PIT-28 (19)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 r.
  PIT-28 (wersja 19) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 1)

 18. PIT/M (7)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  PIT/M (wersja 7) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
  Wzór obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 10)

 19. PIT/Z (6)

  Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.
  PIT/Z (wersja 6) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 12)

 20. Opcja darmowego pobrania

  PIT/ZG (5)

  Formularz do rozliczenia za 2014, 2015, 2016 i 2017 r.
  PIT/ZG (wersja 5) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 13)

 21. Opcja darmowego pobrania

  PIT-28/B (14)

  Formularz do rozliczenia za 2016 i 2017 r.
  PIT-28/B (wersja 14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
  Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1070 (załącznik 5)

 22. PIT/O (22)

  Formularz do rozliczenia za 2016 i 2017 r.
  PIT/O (wersja 22) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
  Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 11)

 23. PIT/D (26)

  Formularz do rozliczenia za 2016 i 2017 r.
  PIT/D (wersja 26) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
  Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 8)

 24. Opcja darmowego pobrania

  PIT-36L (14)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-36L (wersja 14) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2017 r.
  Formularz obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 2)

 25. Opcja darmowego pobrania

  PIT-36 (25)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-36 (wersja 25) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2017 r.
  Formularz obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 1)

 26. PIT/DS (2)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT/DS (wersja 2) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej.
  Formularz obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2219 (załącznik 9)

Ustaw kierunek malejący

26 produkt(ów)