Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo

Produkt dodany do Twojego koszyka..
 • EMP EMP

EMP

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Wniosek o emeryturę

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

EMP Wniosek o emeryturę
Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie PDF

Wniosek o przyznanie emerytury powinien zawierać:

 • imię i nazwisko zainteresowanego,
 • datę urodzenia zainteresowanego,
 • numer PESEL zainteresowanego, a jeżeli nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji zainteresowanego,
 • ostatni adres miejsca zamieszkania zainteresowanego w Polsce - w przypadku osoby zamieszkałej za granicą, jeżeli zamieszkiwała uprzednio w Polsce,
 • adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania zainteresowanego - w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,
 • wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się zainteresowany,
 • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty,
 • podpis zainteresowanego, pełnomocnika albo osoby upoważnionej przez zainteresowanego.

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o emeryturę. Jeżeli wniosek dotyczy emerytury zagranicznej może zostać złożony w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce realizującej umowy międzynarodowe.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do wycofania wniosku w formie papierowej lub elektronicznej, nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

Osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie od decyzji organu rentowego, które należy wnieść w terminie miesiąca od doręczenia tej decyzji do właściwego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

 1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.