ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2012, poz. 924
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1748

Wzór wniosku obowiązuje od dnia 28 września 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1748

Załącznik
Wniosek o wydanie zezwolenia: indywidualnego, globalnego, certyfikatu importowego, poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika (dotyczy obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym)


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministra Przedsiębiorczości i Technologii > Towary o znaczeniu strategicznym