Oświadczenia cudzoziemców uprawnionych, o których mowa w art. 69d ust. 4-6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP | Czytaj więcej…