ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2009 nr 106 poz. 883
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 1039


Dz.U. 2020 poz. 1039

Załącznik 2
Zawiadomienie o reklamowaniu z urzędu

Załącznik 3
Wniosek w sprawie reklamowania

Załącznik 4
Zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Obrony Narodowej > Wojskowa Komisja Uzupełnień (WKU)