Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

Wygasły akt prawny: Dz.U. 2013, poz. 1170
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 947

Dz.U. 2020, poz. 947

Załącznik 1
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego policjantowi

Załącznik 2
Wniosek o przydział tymczasowej kwatery policjantowi w służbie przygotowawczej - przeniesionemu służbowo - delegowanemu służbowo

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Policja