OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

Wygasłe akty prawne: Dz.U. 2012 poz. 1092, Dz.U. 2019 poz. 590
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1676

Dz.U. 2019 poz. 1676

Załącznik 2
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt

Załącznik 3
Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Środowiska > Łowiectwo/Polowania