Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2012, poz. 655
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2302

Formularze list kontrolnych i protokoły kontroli przewozu towarów niebezpiecznych obowiązują od dnia 10 grudnia 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 2302

Pobierz wzory list i protokołów w formacie Ms Word

Załącznik 1
Lista kontrolna w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Załącznik 2
Lista kontrolna w przewozie żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych

Załącznik 3
Lista kontrolna w przewozie koleją towarów niebezpiecznych

Załącznik 4
Protokół kontroli w przewozie koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych

Załącznik 5
Protokół kontroli w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Formularze branżowe > Transport > Dokumenty Transportowe > Towary niebezpieczne