Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2013 poz. 1064
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1684

Dz.U. 2019 poz. 1684

Załącznik 1
Protokół kontroli drogowej

Załącznik 2
Protokół kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy

Załącznik 4
Wzory decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy

Załącznik 6
Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny

Załącznik 7
Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub grzywny

Formularze branżowe > Transport > Dokumenty Transportowe