ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Uchylone akty prawne: Dz.U. 2011 nr 61 poz. 312; Dz.U. 2018 poz. 1142
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2319

Dz.U. 2019, poz. 2319

Załącznik 1
Zawiadomienie organów i instytucji oraz przedsiębiorców dokonujących przesyłek zawierających przedmiot przestępstwa o zarządzeniu czynności

Załącznik 2
Wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania

Załącznik 3
Wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej o zarządzenie czynności

Załącznik 4
Zarządzenie niejawnego nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Załącznik 5
Zawiadomienie Prokuratora Okręgowego o zarządzeniu czynności

Załącznik 6
Rejestr czynności w sprawach niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Załącznik 7
Rejestr czynności w sprawach niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Straż Graniczna