Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2016 poz. 2023
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 2449


Dz.U. 2020 poz. 2449

Załącznik 1
Karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny

Załącznik 2
Karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych

Załącznik 3
Karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża

Załącznik 4
Karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Załącznik 5
Karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku likwidacji otworu wiertniczego

Załącznik 6
Karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów

Załącznik 7
Karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Środowiska i Klimatu > Kopaliny