Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2015 poz. 2302
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2016 poz. 1879

 
Dz.U. 2016 poz. 1879
 
Załącznik