Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1283
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2021 poz. 37


Dz.U. 2021 poz. 37

Załącznik
Zbiorczy raport roczny dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Energii