Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Wzór dostępny do pobrania w interaktywnym formacie PDF.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 1999 nr 45 poz. 454
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1086

Dz.U. 2019, poz. 1086

Załącznik
Zawiadomienie o umieszczeniu znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego lub budowli triangulacyjnej


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Rozwoju i Finansów