OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych


Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2019, poz. 1086
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 1357


Dz.U. 2020 poz. 1357

Załącznik
Zawiadomienie o umieszczeniu znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego lub budowli triangulacyjnej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Finansów