ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2015, poz. 1076

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2015, poz. 776

Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 2089

Dz.U. 2017, poz. 2089

Załącznik 1
Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

Załącznik 2
Wzór oraz sposób wypełniania zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Infrastruktury > Stacja Kontroli Pojazdów