ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 2089
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1787

Wzór zaświadczenia obowiązuje od dnia 4 października 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1787

Załącznik
Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Infrastruktury > Stacja Kontroli Pojazdów