ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2015, poz. 205
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1256


Dz.U. 2020, poz. 1256

Załącznik 1
Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska)

Załącznik 2
Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wspólnie z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych

Załącznik 3
Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych


Formularze branżowe > Urzędowe > Ochrona informacji niejawnych