Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 1539
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 1011

Dz.U. 2018, poz. 1011

Załącznik 1
Zlecenie płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

Załącznik 1a
Zlecenie płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia

Załącznik 2
Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

Załącznik 2a
Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia

Załącznik 3
Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

Załącznik 3a
Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia

Załącznik 4
Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

Załącznik 4a
Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia

Formularze branżowe > Finansowe > Bankowe