Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 555
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2383


Dz.U. 2019, poz. 2383

Wzory dotyczące kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych obowiązują od dnia 10 stycznia 2020 r.

Załącznik 2
Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Załącznik 3
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Załącznik 4
Zaświadczenie potwierdzające wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Formularze branżowe > Transport > Dokumenty Transportowe > Towary niebezpieczne