ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentowania przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz  przeglądania bagaży i sprawdzania ładunków. Wzory protokołów przygotowane w interaktywnym formacie PDF.

Dz.U. 2019, poz. 1601

Formularze protokołów obowiązują od dnia 7 września 2019 r.

Załącznik 1
Protokół z kontroli osobistej przeprowadzonej przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej polegającej na przeglądaniu bagaży i sprawdzania ładunków

Załącznik 2
Protokół z przeglądania zawartości bagaży  sprawdzania ładunków w portach, na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Obrony Narodowej > Żandarmeria Wojskowa