ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2019 r. w sprawie pouczeń o prawach przysługujących osobie kontrolowanej lub ujętej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz wzorów protokołów


Uchylony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 1912
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2210


Dz.U. 2019, poz. 2210

Załącznik 1
Protokół kontroli osobistej – przeglądania zawartości bagażu – sprawdzania ładunku – sprawdzania pomieszczenia – sprawdzania środków transportu

Załącznik 2
Protokół przeglądania zawartości bagaży sprawdzenia ładunków przez funkcjonariuszy SOP

Załącznik 3
Protokół sprawdzenia pomieszczenia sprawdzenia środków transportu przez funkcjonariuszy SOP

Załącznik 4
Protokół ujęcia osoby (SOP)


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Służba Ochrony Państwa