ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2014, poz. 924
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1316


Dz.U. 2020, poz. 1316

Załącznik 1
Zgłoszenie prac geodezyjnych

Załącznik 2
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Załącznik 3
Protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Formularze branżowe > Urzędowe > Administracja i Cyfryzacja > Geodezja i Kartografia