Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Uchylone akty prawne: Dz.U. 2005 nr 88 poz. 746, Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1692

Dz.U. 2019, poz. 1692

Załącznik 1
Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Załącznik 2
Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej

Załącznik 3
Protokół z prac zespołu akredytacyjnego

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Edukacji Narodowej