Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dz.U.2020.1034

Załącznik

Wykaz pakietów wyborczych

Formularze branżowe
 > Urzędowe > Administracja i Samorządy > Wybory krajowe i samorządowe