Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego. Zamieszczamy załącznik do wskazanego aktu prawnego w interaktywnym formacie MS Word.

Zmieniony akt prawny: Dz.U 2009 Nr 32, poz. 246
Zmieniający akt prawny: Dz.U 2017, poz. 332

Załącznik
Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Formularze branżowe
 > Podatkowe
 > Akcyza