ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Wzory dostępne do pobrania w aktywnym formacie PDF.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1626
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 224

Dz.U. 2019, poz. 224

Załącznik 2
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Załącznik 4
Formularz odbioru dowodu osobistego

Załącznik 5
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Załącznik 6
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Formularze branżowe > Urzędowe > USC