Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2005 nr 24 poz. 197
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 1518

Dz.U. 2017 poz. 1518

Załącznik
Wniosek o nadanie upoważnienia w zakresie przywozu/wywozu/obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi