Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców

Dz.U. 2020 poz. 2451

Załącznik
Wniosek o umieszczenie obywatela Unii Europejskiej w strzeżonym ośrodku / o zastosowanie aresztu dla cudzoziemców

Formularze branżowe > Urzędowe > Wyjazdy-Przyjazdy