OBWIESZCZENIE ministra obrony narodowej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 2026
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019 r. poz. 2205

Dz.U. 2019 r. poz. 2205

Załącznik 1
Wniosek o rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Obrony Narodowej