Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Wzory przygotowaliśmy w formacie PDF.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 2355
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1143

Dz.U. 2017 poz. 2355

Załącznik 1
Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu

Załącznik 2
Wniosek o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy

Załącznik 5
Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym i utraconej karcie pojazdu

Załącznik 6 (Dz.U. 2019, poz. 1143)
Decyzja o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu

Załącznik 7
Decyzja o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Załącznik 10
Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu z urzędu

Załącznik 11
Decyzja o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy – prawo o ruchu drogowym

Formularze branżowe > Transport > Rejestracja/Wyrejestrowanie pojazdu