ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów. Wzór wniosku dostępny w formacie MS Word.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2015 poz. 1050
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1600

Formularz obowiązuje od dnia 24 września 2019 r.


Dz.U. 2019 poz. 1600

Załącznik
Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe / sportowe


Formularze branżowe > Urzędowe > Stypendia