ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2002 nr 148 poz. 1232
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 2208

Dz.U. 2019 poz. 2208

Wzory wniosków obowiązują od dnia 29 listopada 2019 r.

Załącznik 1
Wniosek o nadanie odznaki honorowej „za zasługi dla turystyki” osobie fizycznej

Załącznik 2
Wniosek o nadanie odznaki honorowej „za zasługi dla turystyki” organizacji lub innej instytucji

Formularze branżowe > Urzędowe > Nagrody i Odznaczenia