Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wzoru wniosku o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2012 poz. 1231
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 2240

Dz.U. 2019 poz. 2240

Wzór wsniosku obowiązuje od dnia 3 grudnia 2019 r.

Załącznik
Wniosek o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego, w którym wytwarzane są materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Broń palna, Materiały wybuchowe